Qualitat | EUSES- Campus de Bellvitge (Barcelona)

Campus de Bellvitge

UDG UDG

Campus de Bellvitge

Campus de Bellvitge > Qualitat

Qualitat

QUALITAT

Política de qualitat

Comissió Qualitat

 

Processos del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) Sistema de Garantia Interna (SGIQ)

 

Memòries i informes d’AQU de Graus i Màsters

Grau en Fisioteràpia

 

Grau en Fisioteràpia – Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

 

   Inserció Laboral i Satisfacció dels Graduats/des

 

 

 

Informes de seguiment i acreditació de graus, màsters i centre

 

 

 

Documents

 

Enllaços

ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Bellvitge
Carrer de la Feixa Llarga s/n.
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
T. 932 63 02 24
physiotherapy@euses.cat
© 2020 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili