Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | EUSES- Campus de Bellvitge (Barcelona)

Campus de Bellvitge

UDG UDG

Campus de Bellvitge

Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva

2021 - 2022

Presentació

Els factors de risc de lesió i la mateixa incidència lesiva en l’esport són cada vegada més importants. Cal tenir en compte també que en l’àmbit laboral hi ha molta gent que pateix una lesió i no rep l’atenció especialitzada necessària per poder recuperar les capacitats prèvies a aquesta lesió. Amb aquest màster es pretén oferir una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació en lesions específiques, valoració i control del procés.
Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits es poden també aplicar a la readaptació laboral.

Després de 7 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada, el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva integra el FC.Barcelona a la seva relació de col·laboradors per donar un nou impuls formatiu i professionalitzador.

Gràcies a l’acord entre EUSES i el FC.Barcelona, mitjançant el FCB Innovation Hub, el màster incorpora professionals capdavanters del Barça en matèria de readaptació esportiva. La relació entre les parts comporta la participació de professionals especialitzats del Club al màster, així com visites puntuals i convidats.

Els estudiants del màster i el seu futur professional fan un salt de qualitat amb la incorporació del FCBarcelona com a partner d’aquest projecte acadèmic, ja que el conveni entre les parts inclou, també, la celebració de sessions formatives a les instal·lacions del Club.

Descarrega tota la informació

Preinscriu-te (segon període obert a partir del 3 de juliol)

 

Amb la col·laboració de:

Objectius

 • Formar l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Proporcionar les diferents vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Tenir capacitat per dur a terme una revisió bibliogràfica relacionada amb l’actualització del procés de readaptació i redactar un projecte que hi estigui vinculat.
 • Reconèixer els diferents mecanismes lesius en l’esport.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació amb el seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista socioafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir-lo en compte a l’hora d’interactuar-hi.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber planificar i programar un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la com-petició esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

Consulta tot el pla d’estudis en aquest enllaç.

A qui va dirigit

Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes, metges i graduats universitaris que vulguin especialitzar-se en una àrea emergent com és la readaptació a la competició esportiva o l’activitat física relacionada amb la salut.

 

Requisits d'admissió

Titulació universitària en Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia o Medicina.

Programa

 1. Fonaments i àrees complementàries de la readaptació
 2. Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu
 3. Incidència lesiva i factors de risc de lesió
 4. Valoració i control del procés de readaptació
 5. Metodologia aplicada a la readaptació
 6. Planificació i programació
 7. Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
 8. Treball final de màster

Metodologia

Cada mòdul consta de continguts teòrics i pràctics.

Continguts teòrics: exposicions del professorat, anàlisi i discussió de documents, debat per grups.

Continguts pràctics: anàlisi de casos pràctics, resolució de problemes, elaboració de treballs.

Treball final de màster (15 ECTS-375 hores): per tenir el títol caldrà obtenir la qualificació d’apte en un projecte de recerca centrat en una sèrie de casos o en el desenvolupament d’una situació clínica en la seva fase de readaptació.

Idioma

Anglès

Sistema d'avaluació

 • Assistència, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
 • Aprovar el treball final de màster presentat al tutor assignat.
 • Exposicions durant les classes pràctiques i els seminaris.
 • Qüestionaris presentats on line a les diferents matèries.
 • Aprovar l’examen presencial de l’assignatura Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva.

Titulació

Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva per la Universitat de Girona.

Lloc de realització

ENTI-UB (Barcelona) i instal·lacions esportives FC Barcelona.

Places disponibles

30

Durada, calendari i horari

60 ECTS* (180 h presencials)
*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball personal).

Del 16 d’octubre de 2020 al 4 de novembre de 2021

Horari: un cap de setmana al mes, divendres de 16 a 21 h, dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h, i diumenge de 9 a 14 h

Sessions presencials: 16, 17 i 18 d’octubre, 13, 14 i 15 de novembre i 11, 12 i 13 de desembre de 2020; 15, 16 i 17 de gener, 12, 13 i 14 de febrer, 12, 13 i 14 de març, 16, 17 i 18 d’abril, 14, 15 i 16 de maig i 11, 12 i 13 de juny de 2021.

Classes teòriques: del 16 d‘octubre de 2020 al 13 de juny de 2021.

Examen presencial: 13 de juny de 2021.

Treball final de màster: del 13 de juny al 4 de novembre de 2021.

Treball final de màster (segona convocatòria): del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022.

Nota: En el cas que no es poguessin realitzar les classes presencials en les dates previstes per motius aliens a la Fundació, el curs està preparat per poder continuar les classes amb normalitat a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.
Les classes pràctiques es tornarien a programar, i si finalment no fos possible fer-les, igual que les classes presencials, es realitzarien a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.

Professorat

DIRECCIÓ:

 • Daniel Romero. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Fisioterapeuta. Professor del Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a EUSES – centre adscrit a la UdG. Assessor de diferents futbolistes professionals en relació al rendiment, prevenció i readaptació post lesió.

 

PROFESSORAT:

 • Joaquín Acedo. Fisioterapeuta i osteòpata especialitzat en l’àmbit esportiu. Assessor de diferents futbolistes professionals en relació a la prevenció i control de les lesions. Centre Kinesys 25 (Cadis).
 • Eduard Alentorn. Doctor en Medicina. Llicenciat en Medicina i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital Quirón Salut (equip Dr. Cugat).
 • Albert Altarriba. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Preparador físic i readaptador postlesió especialitzat en futbol. Professor del Grau de Ciències de l’Esport de la Universitat de Vic.
 • Juanjo Brau. Fisioterapeuta. Àrea de Fisioteràpia i Readaptació del primer equip del FC Barcelona.
 • Jaime Fernández. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universidad de León. Àrea de Docència i Investigació de la RFET.
 • Joan Forcades. Llicenciat en Educació Física. Preparador físic de Rafael Nadal.
 • Eduard García. Llicenciat en Educació Física. Màster Oficial en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (INFEC de Barcelona, Universitat de Barcelona).
 • Oliver Gonzalo. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Universidad San Jorge (Zaragoza). Preparador físic del primer equip del Tecnyconta Zaragoza (lliga ACB) i preparador físic de la Selecció Espanyola de Bàsquet U-17.
 • Gabriel Gual. Doctor en Fisioteràpia. Readaptador esportiu. Professor associat a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Fisioterapeuta especialitzat en l’activitat física i l’esport.
 • Javier Jorge. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Àlex Latinjak. Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Lecturer in Sport and Exercise Psychology – University of Suffolk.
 • Maurici López. Doctorant en psicologia ecològica de la Universidad de Connecticut (EEUU). Màster en Alt Rendimient en Esports d’Equip (MASTERCEDE, Universitat de Barcelona). Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor a EUSES – centre adscrit a la UdG.
 • Marc Madruga. Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster Oficial de Fisiologia Integrativa (Universitat de Barcelona). Professor a EUSES – centre adscrit a la UdG i a EUSES TE – centre adscrit a la URV.
 • Víctor Moreno. Doctor en Fisioteràpia (programa Psicologia de la Salut). Màster en Readaptació i Prevenció de Lesions Esportives en el Futbol (Universidad de Castilla-la Mancha, COE i RFEE). Professor de la Universidad Miguel Hernández.
 • Jaume Munill. Fisioterapeuta i osteòpata. Fisioterapeuta del primer equip de futbol del FC Barcelona.
 • David Rodríguez. Doctor en Educació Física. Professor de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria.
 • Daniel Romero. Vegeu apartat Direcció.
 • Lluís Sala. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva. Readaptador físic del primer equip del Girona FC.
 • Francesc Sucarrats. Fisioterapeuta i osteòpata especialitzat en esport. Professor de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
 • Julio Tous. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Cap d’estudis del Màster en Alt Rendiment en Esports d’Equip
  (MASTERCEDE, Universitat de Barcelona).

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Barça Innovation Hub

Després de 7 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada, el Màster en Readaptació a la Activitat Física i la Competició Esportiva integra el FCBarcelona a la seva relació de col·laboradors per donar un nou impuls formatiu i professionalitzador.

Gràcies a l’acord entre EUSES i el FCBarcelona, mitjançant el FCB Innovation Hub, el màster incorpora professionals capdavanters del Barça en matèria de readaptació esportiva. La relació entre les parts comporta la participació de professionals especialitzats del Club al màster, així com visites puntuals i
convidats.

Els estudiants del màster i el seu futur professional fan un salt de qualitat amb la incorporació del FCBarcelona com a partner d’aquest projecte acadèmic ja que el conveni entre les parts inclou, també, la celebració de sessions formatives a les instal·lacions del Club.

 

 

Preu i finançament

6.750 €* [1.350 € de preinscripció + despeses de finançament + matrícula finançada**: 5.400 € a pagar en quotes].
En cas de no aconseguir plaça, es retornarà l’ import de la preinscripció.

Descomptes:
– 30% de descompte: centres de pràctiques externes vinculades a EUSES (màxim 10 places)
– 10% de descompte: membres d’EUSES alumni
– 5% de descompte: col·legiats COPLEFC

Possibilitat de finançar el pagament de la matrícula en quotes. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web.

*Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG.
**Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

Preinscripció i matrícula

Per inscriure’s cal emplenar el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org).

Preinscripció: De l’1 de maig al 14 de juliol de 2020.

A partir del 24 de juliol es confirmarà l’assignació de places seguint els criteris següents:

Nota de l‘expedient acadèmic dels estudis d’accés al Màster i valoració de l’experiència professional i de la formació continuada afí al màster. La valoració dels acceptats es realitzarà sumant els dos criteris anteriorment detallats.

Si queden places lliures, s’obrirà un segon període d’inscripció del 27 de juliol al 10 de setembre de 2020, i s’ informarà de l’assignació de places als preinscrits el 18 de setembre de 2020.
Si a la fi dels dos períodes de preinscripció quedessin places lliures, la direcció del màster es reserva la possibilitat d’estudiar noves sol·licituds.

Documentació a presentar per a la preinscripció, per correu electrònic a: info.fundacioif@udg.edu, abans del 14 de juliol.
Currículum Vitae (CV) i certificació acadèmica personal (CAP) o, només en el cas d’estudiants que poden finalitzar un grau universitari d’accés al màster durant el curs 2019-2020, expedient acadèmic.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.

Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Serveis

La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, Intranet docent “La Meva UdG”, accés a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, UdG Alumni, pràctiques en empreses i institucions i allotjament.

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 1 any
ECTS | 60 / 180 hores presencials
Títol a què dona dret | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva per la Universitat de Girona
Idioma | Anglès
Vols més informació?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L. +info
Finalitats • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
• Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Bellvitge
Carrer de la Feixa Llarga s/n.
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
T. 932 63 02 24
physiotherapy@euses.cat
© 2021 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili